Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom Przedszkole Niepubliczne
z Oddziałami Integracyjnymi „Pod Lipkami” czynne jest od poniedziałku do piątku
w godz. 6:00 – 16:30

Czesne wynosi:

 • Pobyt całodzienny  6:00 -16.30 – standardowy : 270zł/mc
 • Pobyt skrócony 6:00 – 14.00  – 250zł/mc

Nr konta przedszkola:    

 Z uwagi na Państwa zainteresowanie organizujemy grupy językowe:

 • Program pilotażowy- grupa anglojęzyczna, w której jest nauczyciel języka angielskiego posługujący się tylko językiem angielskim.
 • Obecnie funkcjonuje 1 grupa anglojęzyczna: Krasnale – grupa 3-4-latków  

 W ramach czesnego  zapewniamy  wiele ciekawych zajęć dodatkowych:

 • terapia   logopedyczna indywidualna,
 • rytmika – umuzykalnianie przy instrumencie,
 • religia,
 • projekt „Mały Ekolog” – zajęcia konstrukcyjno – techniczne z wykorzystaniem surowców wtórnych,
 • projekt „Kuchcikowo” – wprowadzanie w magiczny świat kuchni,
 • taniec towarzyski
 • bajkoterapia -wspomaganie procesu socjalizacji,
 • zajęcia relaksacyjne + wsparcie terapeuty,
 • warsztaty plastyczne,
 • warsztaty umuzykalniające – z elementami muzykoterapii,
 • warsztaty „Bezpieczny Przedszkolak” – zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, znajomość znaków drogowych,
 • warsztaty integracyjne – komunikacja interpersonalna,
 • terapia pedagogiczna indywidualna – praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • praca indywidualna z dzieckiem zdolnym.
 • Terapia Tomatisa
 • Biofeedback
 • Terapia taktylna
 • Masaż Dotyk Motyka
 • RehaCom
 • Terapia Knill