Przedszkole "Pod Lipkami" to placówka niepubliczna z oddziałami integracyjnymi. Naszą siedzibą jest zabytkowy budynek przy ul. Wolności 88 w Bielawie, położony w przepięknym i bardzo dużym ogrodzie. Znajduje się w nim bezpieczny plac zabaw, ścieżka ekologiczna i rowerowa oraz zielone sale. Przedszkolaki spod Lipek wychodzą na świeże powietrze dwa razy dziennie – bez względu na pogodę. Przeciwwskazaniem do wyjścia są duże opady deszczu, silny wiatr, bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura powietrza – każda inna pogoda nie jest nam straszna i pozwala na hartowanie organizmu, obserwacje różnorodnych zjawisk atmosferycznych oraz każdorazowo kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

Baza lokalowa przedszkola

Przedszkole Niepubliczne „Pod Lipkami” posiada przestronne sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, kuchnię z niezbędnym zapleczem. Naszym atutem są sale do terapii indywidualnej, sala gimnastyczna i Sala Doświadczania Świata.

Koncepcja Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Pod Lipkami”

  • organizacja procesu dydaktyczno -wychowawczego w oparciu o naturalną aktywność dziecka;
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, odkrywanie uzdolnień i predyspozycji;
  • poznawanie świata poprzez działanie, eksperymentowanie i zabawę;
  • promowanie edukacji ekologicznej;
  • promowanie edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
  • promowanie wychowania w poszanowaniu dla osób starszych i niepełnosprawnych

Jak pracujemy ?

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego. Podręczniki wybierane są przez nauczycielki na radzie pedagogicznej.

Język angielski

Zajęcia języka angielskiego w naszym przedszkolu przyjmują dwie formy:

  • Zajęcia grupowe, które odbywają się codziennie – dla wszystkich dzieci z grup standardowych.
  • 7-godzinna opieka lektora języka angielskiego (8-15) w grupie anglojęzycznej. Lektor mówi wyłącznie w języku angielskim. Grupa anglojęzyczna jest objęta pełnym programem zajęć dodatkowych wynikających z czesnego.

Rewalidacja – terapia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  Mamy 15 letnie doświadczenie w organizacji wspomagania dzieci z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, niedosłuchem oraz zaburzeniami mowy.  Wykorzystujemy unikalną na naszym terenie metodę Tomatisa i RehaCom.

Realizujemy :

1. Wychowanie w poszanowaniu dla osób starszych

2.  Warsztaty „Kuchcikowo”

3. Projekt edukacyjny „Bezpieczny Przedszkolak”

4. Warsztaty „Mały Ekolog”

5. Zajęcia twórcze z elementami  nowych technik plastycznych

6. Zajęcia relaksacyjne

7. Bajkoterapia

8. Warsztaty umuzykalniające, taneczne oraz rytmika

9. Zajęcia i zabawy logopedyczne

10. Terapia pedagogiczna indywidualna

11.Projektowanie okazji edukacyjnych

12. Wspieranie naturalniej aktywności dziecka.

 

Podążamy za dzieckiem, nie ograniczamy go i nie gasimy pomysłów w zarodku, ale wzmacniamy i motywujemy do podejmowania nowych wyzwań.