Nauczyciele naszego przedszkola

Barbara Morasz – nauczyciel stażysta, pielęgniarka dyplomowana

Katarzyna Janik – nauczyciel kontraktowy -pedagogika przedszkolna

mgr Renata Sokolińska – nauczyciel kontraktowy-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, logopedia

mgr Anita Panońko- nauczyciel kontraktowy (pedagogika przedszkolna, anglistyka)

Grażyna Morawska – nauczyciel mianowany- licencjat pedagogika przedszkolna

mgr Elżbieta Stiepańczuk- nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

Wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w zakresie terapii dzieci autystycznych.

Nauczyciele specjaliści:

mgr Małgorzata Malinowska – nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, I i II stopień metody Dennisona, biofeedback

mgr Sandra Stachowska – psycholog

mgr Renata Sokolińska  logopeda

mgr Barbara Pelczar- nauczyciel dyplomowany, katecheta

Małgorzata Moździerz – metoda Knill, terapia Tomatisa

mgr Agnieszka Cygan, Barbara Morasz, Małgorzata Moźdierz, mgr Renata Sokolińska- terapia Dotyk Motyla

Agnieszka Cygan- terapia Tomatisa i RehaCom

Grzegorz Gniwecki- breakdance

Jakub Karpierz- taniec towarzyski