Super User

Super User

Nasza edukacja,
gwarancją jakości.
Zagwarantuj swojemu dziecku,
najlepszą z możliwych placówek
w Bielawie.

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola

Dyrektor:  mgr Agnieszka Cygan -  nauczyciel dyplomowany ( pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza, plastyka klas I-VIII, zarządzanie oświatą, biofeedback, trener komunikacji alternatywnej Blissa, terapeuta metody Tomatisa oraz programu RehaCom , absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Holistycznego Zarządzania Kapitałem Ludzkim)

Małgorzata Moździerz –  nauczyciel mianowany ( licencjat wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, terapeuta metody Tomatisa )

mgr Renata Muzyka  – nauczyciel stażysta-  wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

Barbara Morasz- nauczyciel stażysta (licencjat pedagogika przedszkolna)

Małgorzata Moździerz – nauczyciel mianowany ( pedagogika przedszkolna,terapia [edagogiczna, oligofrenopedagogika)

 

mgr Ewa Gładysz – nauczyciel kontraktowy-pedagogika przedszkolna, anglista

mgr Elżbieta Stiepańczuk- nauczyciel dyplomowany, wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika

mgr Anna Nędzi- mgr wychowanie przedszkolne, logopeda

Wszyscy nauczyciele są przeszkoleni w zakresie terapii dzieci autystycznych.

Nauczyciele specjaliści:

mgr Małgorzata Malinowska – nauczyciel dyplomowany (wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, I i II stopień metody Dennisona, biofeedback

mgr Barbara Pelczar- nauczyciel dyplomowany, katecheta

Małgorzata Moździerz – metoda Knill, terapia Tomatisa

mgr Agnieszka Cygan, Barbara Morasz, Małgorzata Moździerz- terapia Dotyk Motyla

Agnieszka Cygan- terapia Tomatisa i RehaCom

Jakub Karpierz- taniec towarzyski

Lila Łokaj- nauczyciel rytmiki

Dlaczego my? Bo....

  • Integrujemy naszych wychowanków i ich Rodziców
  • Mamy kadrę-najlepszą z najlepszych
  • Innowacyjność i nowoczesność jest naszą dewizą
  • Realizujemy projekt "rodzinnego przedszkola" przyjaznego dzieciom i rodzicom 
  • Informujemy rodziców o bieżących wydarzeniach poprzez m.in. aplikację mobilną
Page 4 of 4