Super User

Super User

Porady w przygotowaniu

Mija drugi dzień naszego pobytu na Zielonym Przedszkolu. Pomimo, ze pogoda nas nie rozpieszczała to humory nam dopisywały. Rano opatuleni w kaptury naszych kurtek odbyliśmy długi spacer na plaży. Miła on wielką zaletę leczniczą- nawdychaliśmy się jodu do woli. Później były zabawy na placu zabaw- wcale nam się nie nudziło i nie wiadomo kiedy musieliśmy iść na obiad. A dzisiaj kuchnia zaserwowała nam kotleta mielonego z groszkiem i marchewką. Chwila odpoczynku i ponownie spacerkiem udaliśmy się do miasteczka Western. A tam były zwierzątka w Mini Zoo, strzelanie z łuku i wiatrówki, przejazd na koniku, jazda beczkami, zabawy na trampolinie i dmuchańcach. W drodze powrotnej zjedliśmy pyszne zimne lody. Zdążyliśmy wrócić na kolację -pierogi z serkiem i słodką śmietanką, a do tego przepyszna szyneczka i warzywa.  Znowu chwilka odpoczynku i wyjście na kamerkę internetową, na której mogliście nas Państwo widzieć o 19.30. A teraz powoli kończymy wieczorną toaletę.

Obowiązek Informacyjny

Od 25 maja 2018 roku Obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jest to akt prawny, który pozwala każdemu z nas w łatwy i przejrzysty sposób uzyskiwać informacje o tym, kto i na jakiej podstawie przetwarza nasze dane osobowe, zarządzać dostępem do nich oraz wspierać nas w egzekwowaniu praw do ich jak najlepszej ochrony.

Dlatego też Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie pragnie poinformować w jakim celu i w jaki sposób przetwarz dane osobowe oraz jak mogą osoby, których dane osobowe są przetwarzane realizować przysługujące im prawa.

Dane przetwarzane są przez Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Agnieszka Cygan, z siedzibą ul. Wolności 88, 58-260 Bielawa, w celu podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola, także w ramach informacji zamieszczanych na jego stronie internetowej oraz realizacji innych działań edukacyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o systemie oświaty oraz jej rozporządzenia wykonawcze.

Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich i dziecka danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Agnieszka Cygan obejmuje:

- dane personalne dziecka

- dane personalne rodziców/prawnych opiekunów dziecka

- dane dotyczące sytuacji prawnej dziecka

- dokumentacja lekarska, dokumentacja medyczna oraz innych badań (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o niepełnosprawności, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Agnieszka Cygan wyznaczyło także inspektora ochrony danych , z którym możesz skontaktować się poprzez telefon: 74 645 22 27 i e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w każdej sprawiedotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Przedszkole Niepubliczne

z Oddziałami Integracyjnymi

Agnieszka Cygan

ul. Wolności 88

58-260 Bielawa

 

 

Artykuły w przygotowaniu

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom Przedszkole Niepubliczne
z Oddziałami Integracyjnymi „Pod Lipkami” czynne jest od poniedziałku do piątku
w godz. 6:00 – 16:30

Czesne wynosi:

 • Pobyt całodzienny  6:00 -16.30 – standardowy : 270zł/mc
 • Pobyt skrócony 6:00 – 14.00  – 250zł/mc

Nr konta przedszkola:    

 Z uwagi na Państwa zainteresowanie organizujemy grupy językowe:

 • Program pilotażowy- grupa anglojęzyczna, w której jest nauczyciel języka angielskiego posługujący się tylko językiem angielskim.
 • Obecnie funkcjonuje 1 grupa anglojęzyczna: Krasnale – grupa 3-4-latków  

 W ramach czesnego  zapewniamy  wiele ciekawych zajęć dodatkowych:

 • terapia   logopedyczna indywidualna,
 • rytmika – umuzykalnianie przy instrumencie,
 • religia,
 • projekt „Mały Ekolog” – zajęcia konstrukcyjno – techniczne z wykorzystaniem surowców wtórnych,
 • projekt „Kuchcikowo” – wprowadzanie w magiczny świat kuchni,
 • taniec towarzyski
 • bajkoterapia -wspomaganie procesu socjalizacji,
 • zajęcia relaksacyjne + wsparcie terapeuty,
 • warsztaty plastyczne,
 • warsztaty umuzykalniające – z elementami muzykoterapii,
 • warsztaty „Bezpieczny Przedszkolak” – zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, znajomość znaków drogowych,
 • warsztaty integracyjne – komunikacja interpersonalna,
 • terapia pedagogiczna indywidualna – praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • praca indywidualna z dzieckiem zdolnym.
 • Terapia Tomatisa
 • Biofeedback
 • Terapia taktylna
 • Masaż Dotyk Motyka
 • RehaCom
 • Terapia Knill

 

 

Kolejny atrakcyjny piątek przebiega niezwykle dynamicznie w naszym przedszkolu. Nie ma czasu na nudę, trzeba się spieszyć, bo w kąciku czekają przyniesione z domu ulubione zabawki a za oknem woła nas cichutko z daleka zbliżająca się Wiosna…

Najmłodsze Pszczółki i troszkę starsze Żabki rozpoczęły przygotowania do świąt wysiewając do pojemników owies i rzeżuchę, która ozdobi świąteczne stoły. Krasnale w oczekiwaniu na Wiosnę postanowiły urządzić taneczny korowód, ćwicząc znajomość strony prawej i lewej, a później wykonały plakat zachęcający Wiosnę do szybszego przybycia do naszego ogrodu. Najwięcej pracy miały dzisiaj najstarsze przedszkolaki z grupy Biedronek, które postanowiły zabrać się za świąteczne porządki w sali. Nikt nie próżnował co widać na zdjęcia w galeriach poszczególnych grup wiekowych.

 

Przedszkole "Pod Lipkami" to placówka niepubliczna z oddziałami integracyjnymi. Naszą siedzibą jest zabytkowy budynek przy ul. Wolności 88 w Bielawie, położony w przepięknym i bardzo dużym ogrodzie. Znajduje się w nim bezpieczny plac zabaw, ścieżka ekologiczna i rowerowa oraz zielone sale. Przedszkolaki spod Lipek wychodzą na świeże powietrze dwa razy dziennie – bez względu na pogodę. Przeciwwskazaniem do wyjścia są duże opady deszczu, silny wiatr, bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura powietrza – każda inna pogoda nie jest nam straszna i pozwala na hartowanie organizmu, obserwacje różnorodnych zjawisk atmosferycznych oraz każdorazowo kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

Baza lokalowa przedszkola

Przedszkole Niepubliczne „Pod Lipkami” posiada przestronne sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, kuchnię z niezbędnym zapleczem. Naszym atutem są sale do terapii indywidualnej, sala gimnastyczna i Sala Doświadczania Świata.

Koncepcja Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi „Pod Lipkami”

 • organizacja procesu dydaktyczno -wychowawczego w oparciu o naturalną aktywność dziecka;
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, odkrywanie uzdolnień i predyspozycji;
 • poznawanie świata poprzez działanie, eksperymentowanie i zabawę;
 • promowanie edukacji ekologicznej;
 • promowanie edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
 • promowanie wychowania w poszanowaniu dla osób starszych i niepełnosprawnych

Jak pracujemy ?

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego. Podręczniki wybierane są przez nauczycielki na radzie pedagogicznej.

Język angielski

Zajęcia języka angielskiego w naszym przedszkolu przyjmują dwie formy:

 • Zajęcia grupowe, które odbywają się codziennie – dla wszystkich dzieci z grup standardowych.
 • 7-godzinna opieka lektora języka angielskiego (8-15) w grupie anglojęzycznej. Lektor mówi wyłącznie w języku angielskim. Grupa anglojęzyczna jest objęta pełnym programem zajęć dodatkowych wynikających z czesnego.

Rewalidacja – terapia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  Mamy 15 letnie doświadczenie w organizacji wspomagania dzieci z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, niedosłuchem oraz zaburzeniami mowy.  Wykorzystujemy unikalną na naszym terenie metodę Tomatisa i RehaCom.

Realizujemy :

1. Wychowanie w poszanowaniu dla osób starszych

2.  Warsztaty „Kuchcikowo”

3. Projekt edukacyjny „Bezpieczny Przedszkolak”

4. Warsztaty „Mały Ekolog”

5. Zajęcia twórcze z elementami  nowych technik plastycznych

6. Zajęcia relaksacyjne

7. Bajkoterapia

8. Warsztaty umuzykalniające, taneczne oraz rytmika

9. Zajęcia i zabawy logopedyczne

10. Terapia pedagogiczna indywidualna

11.Projektowanie okazji edukacyjnych

12. Wspieranie naturalniej aktywności dziecka.

 

Podążamy za dzieckiem, nie ograniczamy go i nie gasimy pomysłów w zarodku, ale wzmacniamy i motywujemy do podejmowania nowych wyzwań.

 

Page 1 of 4